தமிழ் பாட்காஸ்ட்

தமிழ் பாட்காஸ்ட்

Our Tamil podcasts have two streams. The story podcasts include retelling traditional tales like Vikram and Betaal and Paramartha Guru, and a collection of short stories for children. In the other stream, we share couplets from the Tamil classic, Thirukkural, authored by Thiruvalluvar.
வான்சிறப்பு
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

திருக்குறள்: வான்சிறப்பு-1

வணக்கம். இரண்டாவது அதிகாரமான வான்சிறப்பில் இருந்து முதல் ஐந்து குறள்களை இன்று பார்க்கப்போகிறோம்.

Read More
Podcast

நவராத்திரி-பொம்மை கொலு

(Navarathri-Bommai Golu) வணக்கம்.  நவராத்திரி வரப்போகிறது. கொலு வைக்க தயாராயிட்டிருப்பீங்க.இதற்கு முன்னாடி வந்த

Read More
Categories
Recent posts
Follow us on